Etikettot-ej-fantasy
Läst 2214 ggr
[DjurArken]
2011-01-01, 18:52

OT - En enkel god gärning som gör skillnad!

Hur många av er tittar inte på Animal Cops och suckar varför inte Sverige har riktigt proffsiga djurhem?

Nu startas det ett unikt projekt som kommer att skapa ett helt nytt fenomen i Sverige: djurhem så som de finns i England och USA, dvs djurhem som har allt under ett tak: en veterinärklinik, rehabiliteringslokaler, utbildningslokaler etc.

Ingen ska dock behöva ligga ute med sitt bidrag tills vi har samlat in tillräckligt med resurser för att kunna göra verklighet av djurhemmet. Detta görs genom att djurhemmet till en början byggs virtuellt: Genom ett gåvobrev kan man skänka pengar, material eller kunskap. Sedan kan man som bidragsgivare följa hur mycket medel som har samlats in genom att ta del av information om hur arbetet med att bygga det virtuella djurhemmet fortskrider.

T ex så kan du [teckna ett gåvobrev](http://djurarken.se/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=4/o Länken öppnas i ett nytt fönster/t_blank " Länken öppnas i ett nytt fönster Länken öppnas i ett nytt fönster Länken öppnas i ett nytt fönster") för en byggsten med ditt namn eller till minne av någon, ett sätt att lämna ett outplånligt och personligt avtryck! Samtidigt behöver du inte oroa dig för om dina pengar verkligen hamnar där de skall då du inte behöver liga ute med ditt bidrag innan tillräckligt med medel har samlats in.

Även företag och organisationer kan teckna ett gåvobrev för en byggsten med deras logotyp.

GOTT NYTT ÅR!

Läs mer om projektet på www.djurarken.se

Följa oss på Facebook

(PS projektet drevs tidigare under namnet "Vi bygger ett djurhem - Själva!")

Frida
2011-01-10, 14:01
#1

Jag vill uppmana alla som har chansen att bidra med det de kan, om det så bara är att sprida informationen vidare till släkt och vänner. Många bäckar små…

Värdinna på Fantasy
Medarbetare på World of Warcraft

Upp till toppen